Verbinding met de auto | Volkswagen België (2023)

1.

De aangegeven verbruiks- en emissiewaarden zijn verkregen conform de wettelijk voorgeschreven meetprocedures. Op 1 januari 2022 heeft de WLTP-testcyclus de NEDC-testcyclus volledig vervangen, waardoor er na deze datum geen NEDC-waarden meer beschikbaar zijn voor nieuwe typegoedgekeurde auto’s.De informatie heeft geen betrekking op één auto en maakt geen deel uit van het aanbod, maar dient alleen ter vergelijking tussen de verschillende autotypen. Extra uitrusting en accessoires (accessoires, bandenmaat enz.) kunnen relevante voertuigparameters zoals gewicht, rolweerstand en aerodynamica veranderen en, naast weers- en verkeersomstandigheden en individueel rijgedrag, het brandstofverbruik, het stroomverbruik, de CO2-uitstoot en de de rijeigenschappen van een voertuig.Door de meer realistische testomstandigheden zijn de volgens WLTP gemeten brandstofverbruik- en CO2-emissiewaarden in veel gevallen hoger dan de volgens NEDC gemeten waarden. Als gevolg hiervan kunnen er vanaf 1 september 2018 overeenkomstige wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting plaatsvinden. Meer informatie over de verschillen tussen WLTP en NEDC vindt u opMeer informatie over het officiële brandstofverbruik en de officiële specifieke CO2-emissies van nieuwe personenauto's kunt u vinden in de "Gids voor het brandstofverbruik, de CO2-emissies en het stroomverbruik van nieuwe personenauto's", die verkrijgbaar is bij alle verkooppunten en bij DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, D-73760 Ostfildern of hogerwww.dat.de/co2is beschikbaar.

3.

Om de We Connect-diensten te gebruiken, moet u beschikken over een

VolkswagenGebruikersaccount-ID en log in bij We Connect met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Bovendien moet er online een afzonderlijk We Connect- of We Connect Plus-contract worden afgesloten

VolkswagenAG op www.myvolkswagen.net of via de app

VolkswagenWe Connect” (beschikbaar in de App Store en Google Play Store). Voor We Connect Plus heeft u na inlevering van het voertuig 90 dagen de tijd om de auto te registreren via www.myvolkswagen.net of de app.

VolkswagenWe Connect' en maakt gebruik van de diensten gedurende de overeengekomen gratis periode.Het gebruik van de mobiele onlinediensten van We Connect wordt mogelijk gemaakt via een geïntegreerde internetverbinding. De daaraan verbonden datakosten binnen Europa worden gedekt door de netwerkdekking

VolkswagenAG met uitzondering van de diensten "Streaming & Internet" en afzonderlijke In-Car-apps. Voor het gebruik van de diensten "Streaming & Internet", individuele In-Car apps en de Wi-Fi-hotspot zijn via de externe telecompartner "Cubic Telecom" tegen betaling datapakketten beschikbaar, die binnen de beperkingen van het netwerk kunnen worden gebruikt dekking in verschillende Europese landen. Het datavolume van deze pakketten kan door alle gebruikers en passagiers in de auto worden gebruikt. Informatie over voorwaarden, prijzen en ondersteunde landen vindt u op vw.cubictelecom.com. Als alternatief kunnen webradio en mediastreaming worden gebruikt via een mobiel apparaat (bijvoorbeeld een smartphone) dat als mobiele Wi-Fi-hotspot kan fungeren. In dat geval zijn de betreffende diensten alleen beschikbaar met een bestaand toestel of via een apart mobiel telefoniecontract tussen jou en je mobiele aanbieder en binnen de dekking van het mobiele netwerk. Door het uitwisselen van datapakketten via internet kunnen er, afhankelijk van uw mobiele telefoontarief en vooral bij gebruik in het buitenland, extra kosten (bijvoorbeeld roamingkosten) in rekening worden gebracht.Om de gratis app te gebruiken

VolkswagenWe Connect vereist een smartphone met het besturingssysteem iOS of Android, een simkaart met datamogelijkheden en een bestaand of afzonderlijk mobiele telefooncontract tussen u en uw mobiele provider.De diensten die deel uitmaken van de We Connect- en We Connect Plus-pakketten kunnen van land tot land verschillen. De beschikbaarheid is tevens afhankelijk van het automodel, de uitrusting en de geïnstalleerde softwareversie. Dit geldt ook voor diensten van derden. De diensten zijn beschikbaar gedurende de overeengekomen contractperiode en kunnen gedurende de looptijd worden gewijzigd of aangepast. wordt onderbroken. Meer informatie vindt u op connect.volkswagen-we.com en op uw

Volkswagen-partner. Voor informatie over de tariefvoorwaarden voor mobiele telefonie kunt u contact opnemen met uw mobiele provider.

4.

Om de diensten We Connect en We Connect Plus voor de ID-familie te gebruiken, heeft u eenVolkswagenID-gebruikersaccount is vereist en u moet zich bij We Connect/We Connect Plus aanmelden met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Bovendien moet online een afzonderlijk We Connect/We Connect Plus-contract worden afgesloten metVolkswagenAG. Na overdracht van de auto heeft u 90 dagen de tijd om de auto voor de volledige duur te registreren op myvolkswagen.net of via de We Connect ID.-app (beschikbaar in de App Store en Google Play Store) en de diensten We Connect en We Connect Plus van de overeengekomen initiële gratis periode Als u de auto op een later tijdstip inschrijft, wordt de duur van de initiële periode verkort. De exacte periode kunt u tijdens het activeringsproces of na activering zien op myvolkswagen.net. initiële periode van We Connect Plus, deze kan tegen betaling worden verlengd.

Sommige mobiele onlinediensten van We Connect/We Connect Plus kunnen alleen via We Connect ID worden bediend. app. Om de gratis app te gebruiken is een smartphone met het besturingssysteem iOS of Android nodig, evenals een simkaart met datamogelijkheden en een bestaand of mobiel telefooncontract dat apart tussen jou en je mobiele provider moet worden afgesloten. data via internet, kunnen er extra kosten van toepassing zijn (bijvoorbeeld roamingkosten), afhankelijk van het mobiele telefoontarief en vooral bij gebruik in het buitenland.

De mobiele onlinediensten zijn beschikbaar tijdens de overeengekomen contractperiode en kunnen gedurende de contractperiode inhoudelijke wijzigingen ondergaan. De diensten die zijn inbegrepen in de We Connect- en We Connect Plus-pakketten kunnen van land tot land verschillen. De beschikbaarheid is mede afhankelijk van het model auto, de uitrusting en de geïnstalleerde softwareversie. Dit geldt ook voor diensten van derden. Meer informatie kunt u vinden op www.connect.volkswagen-we.com en bij uwVolkswagenLet ook op de huidige voorwaarden voor de digitale diensten van de ID-familie.

5.

Om de Car-Net-diensten te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een

VolkswagenID-gebruikersaccount en u moet inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Bovendien moet er online een afzonderlijk contract worden afgesloten met

VolkswagenAG. Om de gehele looptijd van de diensten gebruik te kunnen maken, heeft u na inlevering van de auto 90 dagen de tijd om de auto te registreren via www.myvolkswagen.net of via de app.

'VolkswagenWe Connect' (verkrijgbaar in de App Store en Google Play Store). Als u de auto op een later tijdstip registreert, wordt de duur van de gratis periode verkort. U kunt de mobiele online dienst 'Guide & Inform' van Car-Net alleen gebruiken in combinatie met de mogelijkheden Discover Media en Discover Pro. Daarnaast heeft u een mobiel apparaat met internettoegang nodig (zoals een smartphone) dat als mobiele WiFi-hotspot kan fungeren. Als alternatief kan een mobiele telefoon met Remote SIM Access Profile (rSAP) of een simkaart met telefoon- en datamogelijkheden worden gebruikt met de "Business" telefooninterface in combinatie met het Discover Pro-navigatiesysteem. De Car-Net-diensten zijn alleen mogelijk met een bestaand of afzonderlijk afgesloten mobiele telefooncontract tussen u en uw mobiele telefoonaanbieder en alleen binnen het bereik van het betreffende mobiele telefoonnetwerk. Door het uitwisselen van datapakketten via internet kunnen er, afhankelijk van uw mobiele telefoontarief en vooral bij gebruik in het buitenland, extra kosten (bijvoorbeeld roamingkosten) in rekening worden gebracht. Vanwege de datavolumes die gepaard gaan met het gebruik van de Car-Net-diensten raden wij u aan een contract af te sluiten met een vaste databundel bij uw mobiele telefoonaanbieder. Om de gratis We Connect-app te gebruiken, zijn een smartphone met het besturingssysteem iOS of Android, een simkaart met data-optie en een bestaand of afzonderlijk afgesloten mobiele-telefooncontract tussen u en uw mobiele provider vereist. De beschikbaarheid van de Car-Net-diensten kan van land tot land verschillen. Deze diensten zijn beschikbaar gedurende de overeengekomen contractperiode en kunnen gedurende de contractperiode aan belangrijke wijzigingen onderhevig zijn. Meer informatie over Car-Net vindt u op connect.volkswagen-we.com en op uw website

Volkswagen-Partner; informatie over de tariefvoorwaarden voor mobiele telefonie kunt u opvragen bij uw mobiele telefonieaanbieder.

6.

Alleen verkrijgbaar in combinatie met 'Composition', 'Composition Colour', 'Composition Media' en 'Ready 2 Discover' radio's of 'Discover Media' en 'Discover Pro' navigatiesystemen. App-Connect omvat Apple CarPlay-, Android Auto- en MirrorLink-technologieën. Tijdens de rit kunnen alleen gecertificeerde apps worden gestart, zodat je tijdens het rijden niet wordt afgeleid. Houd er in dit verband ook rekening mee dat sommige apps niet voor elk van de drie technologieën worden aangeboden, dat de functies onderhevig zijn aan inhoudelijke wijzigingen door de aanbieder tijdens de contractperiode of mogelijk worden stopgezet door de aanbieder, en dat de beschikbaarheid van deze technologieën kan van land tot land verschillen.Informatie over smartphone-compatibiliteit voor Apple CarPlay vindt u ophttps://www.apple.com/benl/, naar Android Auto hieronderhttps://www.android.com/intl/be_nl/auto/en voor MirrorLink hieronderhttps://mirrorlink.com/.Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc. Android Auto is een handelsmerk van Google LLC. MirrorLink is een geregistreerd handelsmerk van Car Connectivity Consortium LCC.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated: 22/10/2023

Views: 5513

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.